Blog

16 maja 2018

Jak zaskarżyć postanowienie o umorzeniu postępowania karnego o spowodowanie wypadku drogowego?

Ustalenie sprawcy wypadku drogowego jest dla pokrzywdzonego bardzo istotne nie tylko dlatego, by uczynić zadość wewnętrznemu poczuciu sprawiedliwości, lecz również by pokrzywdzony mógł ubiegać o odszkodowanie […]
12 lipca 2017

Alimenty na byłego małżonka – jak ich nie płacić?

Obowiązki jednego małżonka względem drugiego nie kończą się wraz z orzeczeniem rozwodu, zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany […]
26 kwietnia 2017

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej.

W przeważającej większości przypadków to ofiary przemocy domowej decydują się na opuszczenie mieszkania wspólnie zajmowanego ze sprawcą, gdyż uważają, że tylko w ten sposób uwolnią się […]
9 stycznia 2017

Zrzeczenie się prawa do zachowku

ADWOKAT PRAWO SPADKOWE LEGNICA Zachowek jest instytucją, która gwarantuje osobom najbliższym spadkodawcy stosowną rekompensatę, w sytuacji, gdy osoby te nie otrzymają należnego im udziału z majątku […]