Blog

3 grudnia 2016

Apelacja w postępowaniu cywilnym, apelacja w sprawie rozwodowej

Niezależnie od tego czy postępowanie przed sądem I instancji kończy się wydaniem wyroku, czy też postanowienia, a tak jest w przypadku postępowania nieprocesowego, stronie niezadowolonej z […]
12 listopada 2016

Dziedziczenie ustawowe małżonka i dzieci – ile komu się należy?

Choć sporządzenie testamentu nie jest skomplikowaną czynnością, gdyż testament można sporządzić nawet w domowym zaciszu, w praktyce jednakże nastręcza nieco trudności i jeśli już ktoś decyduje […]
31 października 2016

Wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę – konsekwencje prawne. | ADWOKAT PRAWO KARNE LEGNICA

Przepisy Kodeksu karnego przewidują odpowiedzialność karną już za samo prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, zgodnie bowiem z regulacjami w tym zakresie, kto, znajdując się w stanie […]
2 października 2016

Czy jeśli mam dowody na zdradę żony / męża sąd orzeknie szybciej rozwód z jej / jego winy?

Orzeczenie rozwodu zawsze wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego, niezależnie od tego czy małżonkowie są zgodni co do samego rozwodu i nie chcą, aby podczas procesu ustalana była […]