adwokat rozwód legnica

26 kwietnia 2017

Usunięcie z mieszkania sprawcy przemocy domowej.

W przeważającej większości przypadków to ofiary przemocy domowej decydują się na opuszczenie mieszkania wspólnie zajmowanego ze sprawcą, gdyż uważają, że tylko w ten sposób uwolnią się […]
3 grudnia 2016

Apelacja w postępowaniu cywilnym, apelacja w sprawie rozwodowej

Niezależnie od tego czy postępowanie przed sądem I instancji kończy się wydaniem wyroku, czy też postanowienia, a tak jest w przypadku postępowania nieprocesowego, stronie niezadowolonej z […]
3 czerwca 2016

Kiedy sąd podzieli majątek nierówno?

Generalną zasadą wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, co oznacza, że w razie podziału owego […]
12 maja 2016

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?

W trakcie procesu rozwodowego niektórzy małżonkowie uważają, że „wszystkie chwyty są dozwolone”, jeśli tylko w ten sposób można wygrać postępowanie i uzyskać korzystny dla siebie wyrok […]