podział majątku adwokat

3 czerwca 2016

Kiedy sąd podzieli majątek nierówno?

Generalną zasadą wyrażoną w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, co oznacza, że w razie podziału owego […]