Ustalenie Ojcostwa

Jak ustalić ojcostwo?

Jednym z fundamentów, które wpływają na decyzje i rozwój młodego człowieka jest m.in. tożsamość osobowa. Rozumiana jako poczucie spójności i ciągłości samego siebie – w pierwszej kolejności jest kształtowana przez rodziców. Ze względów psychologicznych, to ustalenie ojcostwa/ macierzyństwa może być istotnym czynnikiem wpływającą na tożsamość dziecka właśnie.

Po co ustalać ojcostwo?

Po pierwsze, ustalenie ojcostwa/ macierzyństwa pozwala na określenie władzy rodzicielskiej, nazwiska, wysokości alimentów, spadku czy budowanie tożsamości. Po drugie, czasem rodzic wytacza powództwo przeciwko swojemu pełnoletniemu dziecku o świadczenia alimentacyjne/sprawowanie opieki. 

Ze względu na dużą złożoność obu zagadnień, w pierwszej kolejności omówimy powództwo, które nie jest skierowane w stronę dziecka.

Co to znaczy domniemane ojcostwo?

Ojcostwo i macierzyństwo to niezwykle delikatne zagadnienia, z którymi mamy do czynienia w przypadku narodzin dziecka. Na podstawie Art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego można wyróżnić kilka przypadków, kiedy ojcostwo jest domniemane:

  • jeżeli dziecko urodziło się w związku małżeńskim, ojcem dziecka jest mąż matki;
  • dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od unieważnienia małżeństwa/rozwodu (chyba, że w ciągu 300 dni od rozwodu matka wzięła ślub z innym mężczyzną- w takim przypadku ojcem dziecka jest drugi mąż).

Jak ustalić ojcostwo, gdy rodzice nie są małżeństwem?

W przypadku, gdy nie można mówić o domniemaniu ojcostwa, może mieć miejsce uznanie dziecka przez ojca. Na podstawie Art. 73 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wniosek może być złożony wspólnie z matką dziecka lub też samodzielnie przez ojca, jednak matka w ciągu 3 miesięcy powinna potwierdzić ojcostwo. Wniosek o uznanie dziecka może być złożony jeszcze przed urodzeniem dziecka

Jeżeli natomiast dochodzi do zaprzeczenia ojcostwa, matka ma prawo wnieść pozew o ustalenie ojcostwa do Sądu Rejonowego. Pozew musi być wniesiony do Sądu Rejonowego miejsca zamieszkania dziecka i matki, ale nie później niż 6 miesięcy od porodu. Po tym czasie z pozwem może wystąpić prokurator, ale tylko ze względu na szczególne dobro dziecka.

Jak ustalić ojcostwo, gdy pozwany mu zaprzecza?

Jedynym rozwiązaniem, aby ustalić ojcostwo może być pozwanie do Sądu Rejonowego. Podczas sprawy sądowej dochodzi do: ustalenia ojcostwa, nazwiska, określenia władzy rodzicielskiej, a także określenia alimentów na dziecko oraz matkę za czas ciąży, porodu oraz połogu. Podczas rozprawy powoływani są świadkowie. Pozwany ma prawo bronić się w procesie ( kobieta i mężczyzna musieli ze sobą współżyć w terminie pomiędzy 180 a 300 dni przed urodzinami dziecka).

Kiedy są konieczne testy DNA na ojcostwo do celów sądowych?

Jeżeli w procesie nie dojdzie do ustalenia ojcostwa, Sąd ma prawo wydać nakaz wykonania badania genetycznego DNA. W przypadku, gdy jest utrudniony kontakt z pozwanym, kurator zajmuje się poszukiwaniami pozwanego. Pozwany nie ma jednak obowiązku stawienia się na rozprawie. Jeśli pozwanego nie ma w sądzie, wówczas to po stronie matki leży odpowiedzialność udowodnienia, że pozwany jest ojcem. Jest możliwe ustalenie ojcostwa na pierwszej rozprawie. 

Kto jest ojcem, w przypadku zapłodnienia in vitro?

Medycyna pozwala również na poczęcie dziecka w wyniku zapłodnienia in vitro w związku partnerskim/ małżeńskim. W takiej sytuacji może mieć miejsce uznanie ojcostwa jeszcze przed narodzinami dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uznanie ojcostwa jest ważne 2 lata. Po tym czasie oświadczenie wygasa. Jeśli jednak para w dalszym ciągu będzie starać się o dziecko, wniosek o uznanie ojcostwa należy ponownie złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 

Jeżeli natomiast w ciągu 2 lat, matka wejdzie w związek małżeński z innym mężczyzną, nie jest możliwe domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa. W takiej sytuacji to oświadczenie złożone podczas procedury in vitro ma pierwszeństwo przed domniemanym pochodzeniem dziecka z małżeństwa.

W jakich przypadkach możliwe jest ustalenie macierzyństwa?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajdziemy zapis, że ustalenie macierzyństwa jest możliwe, gdy:

  • w akcie urodzenia dziecka rodzice są nieznani/ zaprzeczono macierzyństwa wpisanej kobiety;
  • dziecko wytacza powództwo przeciwko matce;
  • matka wytacza powództwo przeciwko dziecku.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu pod poniższym numerem.

+48 600 888 848

dagmara@dbadwokat.pl Pon – Pt 9:00-17:00

OPISZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ
Potrzebujesz pomocy prawnej?

Skontaktuj się z nami pod numerem +48 600 888 848

dagmara@dbadwokat.pl
·   Pon – Pt 9:00-17:00